Van praat naar draad

Wij zijn EigenDraads, een Rotterdams initiatief om werk te maken van en met waardeloos textiel. Textiel dat door consumenten en bedrijven wordt afgedankt moet uiteraard zoveel mogelijk herdragen worden, maar een groeiend aandeel van het afgedankte textiel heeft geen waarde meer op de tweedehandsmarkt. Door dit waardeloze afgedankte textiel te inventariseren brengen we het probleem in kaart en bekijken we vervolgens de kansen. Een deel van dit waardeloze textiel kan worden omgezet in nieuwe garen middels bestaande technologieën zoals mechanische recycling. Maar voor een groot deel van het waardeloze textiel is nog geen waardevolle bestemming. Hier willen wij verandering in brengen, te beginnen in Rotterdam, een grote doorvoerhaven voor afgedankt textiel. Dit doen we door overheden, bedrijven en consumenten bewust te maken van de consequenties van het huidige systeem, en de potentie van ander gedrag en innovatie om waardeloos textiel waarde te geven. Daar blijft het niet bij. Samen met ketenpartners en overheden uit de regio onderzoeken wij de mogelijkheden voor chemische recycling van textiel in de Rotterdamse haven, met als doel om een textiel recycling hub te realiseren. Zoals we in Rotterdam zeggen: niet lullen maar poetsen. Oftewel: van praat naar draad.

Op de foto: Hilde van Duijn (EigenDraads), Arno Bonte (Wethouder Duurzaamheid Rotterdam) en Remi Veldhoven (oud-EigenDraads)

Wat we doen


Ons nieuwe oude shirt!

Chemische recycling van textiel is geen toekomstmuziek, er bestaan al kansrijke technologieën om waardeloos textiel om te zetten in waardevolle grondstoffen. Om de potentie tastbaar te maken hebben wij met ambercycle, een recycler uit de Verenigde Staten, kleding die is achtergelaten bij de start van de Rotterdamse marathon van 2019 omgezet in een nieuw shirt. Een eerste stap naar recycling op schaal.


Bidbook

De regio Rotterdam biedt een kansrijk ecosysteem van sorteerders, leveranciers en potentiële afnemers van reststromen. De potentie van de regio als vestigingsplaats voor chemische textiel recycling tonen wij aan in
een Bidbook.

Coalition of the willing

Onder het motto “Geen woorden maar draden” verkennen belanghebbenden vanuit industrie en overheid de haalbaarheid en effecten van een textiel recycling hub in de regio Rotterdam.

Bewustwording

Middels trainingen, presentaties en quickscans maken wij bedrijven, overheden en consumenten bewust van de groeiende berg waardeloos textiel die bestaande praktijken opleveren, en de noodzaak tot ander gedrag én innovatie in de textielketen.


Onze partners


This image has an empty alt attribute; its file name is eigendraads-logo-met-exta-lange-draad-1.png

Ook van praat naar draad?

Kom langs

BlueCity

Maasboulevard 100

3063 NS, Rotterdam

Design by Floris Vogelpoel

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close