EigenDraads is ontstaan vanuit de noodzaak om de problematiek en kansen van waardeloos textiel te laten zien en benutten, te beginnen in Rotterdam. EigenDraads is een sociale onderneming die actief oplossingen voor (Rotterdamse) textielafval in kaart brengt en uitprobeert. Daarnaast helpt EigenDraads publieke en private ketenpartners om hun eigen rol in een circulair textiel systeem vorm te geven en te vervullen. 

EigenDraads bestaat uit Hilde van Duijn en Marieke Akerboom. Twee bevlogen sociaal ondernemers die samen werken aan de verwezenlijking van hun missie. Zij doen dit met financiële steun van onder andere de Gemeente Rotterdam, met als werkplek het circulaire ecosysteem BlueCity.

Hilde van Duijn

Hilde van Duijn heeft 14 jaar ervaring in het opzetten en leiden van publiek-private multi-stakeholder initiatieven, met sinds 2015 een focus op de textiel industrie.

Marieke Akerboom

Marieke Akerboom is afgestudeerd technisch ingenieur en heeft meer dan 8 jaar project en advies ervaring met grote internationale ondernemingen. De afgelopen jaren heeft ze zich bezig gehouden met de chemisch textiel recycle industrie. 


This image has an empty alt attribute; its file name is eigendraads-logo-met-exta-lange-draad-1.png

Ook van praat naar draad?

Kom langs

BlueCity

Maasboulevard 100

3063 NS, Rotterdam

Design by Floris Vogelpoel

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close