T-shirt met gerecycled garen

De mode-industrie streeft ernaar om de nu lineaire keten te sluiten naar een circulaire. Ondertussen zien verschillende gemeentes de ingezamelde berg met waardeloos textielafval alleen maar groeien. Er is veel gepraat, maar al dat gepraat leidt helaas vooralsnog niet tot veel circulair daad. EigenDraads is opgericht om bewustwording te creëren bij gemeentes (in Nederland de verantwoordelijke partij voor afvalmanagement) over recycling oplossingen voor deze groeiende textielberg. Ambercycle is een voorbeeld van zo’n vooruitstrevend initiatief en biedt een oplossing voor het recyclen van afgedankt textiel. In 2019 besloot EigenDraads daarom om met Ambercycle samen te werken en de potentie van chemische recycling van de wereldwijde groeiende textielbergen te tonen. Zo werd er het textielafval van de Rotterdamse marathon aangevuld met afgedankt textiel van Rotterdammers en vervolgens gerecycled tot een nieuw kledingstuk.

Deze eerste pilot werd gefinancierd d.m.v. de Citylab010 subsidie van de gemeente Rotterdam. Rotterdam heeft een unieke positie als belangrijke internationale doorvoerhaven voor textiel en zou daarom de ideale locatie zijn als recyclinghub voor niet herdraagbaar afgedankt textiel. Met de pilot onderzocht EigenDraads de potentie van de regio als textielrecyclinghub en toonde de mogelijkheden van opkomende chemische recycling technologieën.

Fotografie door: Christian van der Kooy

Het T-shirt dat tijdens de pilot geproduceerd is bestaat voor slechts 10% uit Ambercycle’s cycora™ materiaal – een alternatief voor polyester, verkregen uit waardeloos niet herdraagbaar textiel ‘afval’. 10% klinkt misschien als weinig, maar betekent veel. Zo kon EigenDraads in 2020 a.d.h.v. het T-shirt de Rotterdamse wethouder Arno Bonte (duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie) laten zien dat Rotterdam een actieve rol kan, en moet, spelen in het creëren van een recycling hub en dat initiatieven zoals Ambercycle het textielafval probleem kunnen verhelpen. Waar circulair textiel toen EigenDraads in 2018 begon niet als prioriteit werd gezien door de gemeente, is het tij inmiddels gekeerd en wil Rotterdam in 2021 een visie publiceren voor circulair textiel.


Het T-shirt is vanaf 24 april 2021 te bewonderen in de vitrine van BlueCity! Meer informatie over het T-shirt en een gedetailleerde beschrijving over de pilot vind je hier.


De pilot laat zien dat er nog een groot gat is tussen de focus van de mode-industrie op recycling
technologieën, en de groeiende berg textielafval waar de gemeenten zich mee geconfronteerd zien.
Recycling technologieën als Ambercycle zullen niet kunnen opschalen zonder vraag naar gerecycled
textiel vanuit de mode-industrie. Echter, de urgente behoefte aan dergelijke textiel recycling technologieën worden enkel erkend als gemeenten en overheden hun aandeel in het reduceren van de groeiende berg waardeloos textielafval onderzoeken.

Deze pilot is de start van een nieuwe aanpak om de textielketen circulair te maken. Textielrecycling is geen leuk stokpaardje om erbij te hebben bij het realiseren van circulaire ambities van gemeenten, maar hard nodig om de groeiende berg waardeloos textiel aan te pakken. Gemeenten moeten actief aan de slag met hun ketenpartners om de circulaire potentie van hun berg textielafval in kaart te brengen en benutten. “Niet lullen maar poetsen” zoals we dat in Rotterdam noemen. Oftewel: van praat naar draad.


This image has an empty alt attribute; its file name is eigendraads-logo-met-exta-lange-draad-1.png

Ook van praat naar draad?

Kom langs

BlueCity

Maasboulevard 100

3063 NS, Rotterdam

Design by Floris Vogelpoel

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close